nicosia kyrenia eye clinic


TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
OKÜLOPLASTIK CERRAHI BİRİMİ HALKA YÖNELİK WEB SAYFALARI   (alıntı)ORBİTA, LAKRİMAL SİSTEM ve GÖZ KAPAĞI CERRAHİSİ NEDİR? 

Oküloplastik cerrahi (oftalmik plastik ve rekonstrüktif cerrahi), oftalmolojinin (göz sağlığı ve hastalıkları bilimi) bir alt dalıdır. Bu bilim dalı, gözkapağı, gözyaşı sistemi ve orbita hastalıklarının (gözü çevreleyen kemik ve yumuşak dokular) tanı ve tedavisiyle uğraşır.
 
Oküloplastik cerrah, bir göz hastalıkları uzmanı ve cerrahıdır, aynı zamanda göz çevresindeki tüm dokuların (göz kapakları, gözyaşı yolları, orbita, alın, kaş, yanak, saçlı deri gibi) hastalıkları ve tedavisi konusunda uzmandır. Genel oftalmoloji eğitimine ek olarak oküloplastik cerrahi konusunda eğitim görmüştür.
 
Plastik, Yunanca bir sözcüktür ve şekil vermek anlamına gelir. Oftalmik plastik cerrahi göz çevresiyle ilgili şekil değiştirme operasyonları yapar.
 
Aşağıda, sık karşılaşılan ve oküloplastik cerrahlar tarafından tedavi edilen bazı hastalıklar hakkında bilgiler bulabilirsiniz. Durumunuz hakkında en uygun ve ayrıntılı bilgileri doktorunuzla görüşerek elde edebilirsiniz.
 
GÖZ KAPAKLARI
Göz kapakları görmenin devamı için gerekli ince, narin ve karmaşık dokulardır. Temel işlevleri, gözü korumak ve gözyaşının gözün yüzeyel tabakasına dağılmasını sağlamaktır. Görünüm açısından göz kapaklarının şekil ve büyüklükleri, duruşu önem taşır. Göz kapaklarının şekil, işlev ve görünüşüyle ilgili bozukluklar doğuştan olabilir veya çeşitli nedenlerle sonraki yıllarda gelişebilir. Şekil bozukluğunun tedavisi, işlevsel veya estetik (görünüş nedenli) amaçlı olabilir.
 
SARKIK GÖZ KAPAKLARI VE GÖZ ALTI TORBALARI
Genellikle kalıtsal ve/veya yaşlanma nedeniyledir. Sigara içme veya allerji, gözkapaklarında daha genç yaşta sarkmaya neden olabilir. Gözkapağı çevresindeki torbalar, gevşek deri, kas,  yağ ve bazı durumlarda da sıvı içerir.
Blefaroplasti, bu anormal yapıların düzeltilmesi için yapılan cerrahi işlemdir. İşlevsel veya kozmetik amaçlı olabilir.
 
GÖZ ÇEVRESİ VE ALIN KIRIŞIKLIKLARI
Göz çevresi ve alındaki kırışıklıklar yaşla birlikte ciltte meydana gelen değişikliklere bağlıdır. Cilt altındaki kasların aşırı kasılması da cilt kırışıklıklarını arttıran bir etkendir. Cilt kırışıklarını düzeltmek için botulinum toksin enjeksiyonları, dolgu maddeleri ve çeşitli cerrahi yöntemler kullanılabilir. Botulinum toksin enjeksiyonları kasların aşırı kasılmasını önlerken dolgu maddeleri ciltteki doku kayıpları yerine koyar. Her iki tedavi de ayaktan uygulanır ve tedaviden sonra hasta normal günlük hayatına devam edebilir.
 
GÖZKAPAKLARININ İSTEMSİZ SIKILMASI (BLEFAROSPAZM)
Bu sorun kadınlarda daha sık görülür, genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Nedeni, gözkapaklarını kapatan kasların hastanın iradesi dışında aşırı biçimde kasılmasıdır. Bu yüzden hasta istemese bile gözkapakları kapanır. Hastalar günlük hayatlarını sürdürmekte zorluk çeker, başkasının yardımına ihtiyaç duyarlar. Tedavi için öncelikle botulinum toksini adı verilen ilaçlar kullanılır. Bu ilaç gözkapağına ve çevresine belirli noktalara enjekte edilir ve  gözkapağı kaslarının aşırı kasılmasını önler. İlacın etki süresi, genellikle 3-4 aydır. Bu süreden sonra tedavinin tekrar edilmesi gerekebilir.Type your paragraph here.

göz kapak ameliyatı
göz kapağı blefaroplasti

Göz Kapak Estetik Operasyonu 

Göz kapağı estetiği operasyonu öncesi kişi dikkatli bir muayeneden geçirilir. Bu muayene mutlaka oküloplatik cerrahi tecrübesi olan bir GÖZ HASTALIKLARI UZMANI tarafından yapılmalıdır . Bunun nedeni göz ve çevre dokuların tamamen dinamik bir anatomiye sahip olmasıdır. Eşlik eden pitoz (göz kapak düşüklüğü) entropiyon veya ektropiyon (göz kapak içe veya dışa dnmesi) kapak laksitesi gevşekliği hep birlikte değerlendirimeli ve estetik operasyon planı ona göre yapılmalıdır. Göz kapaklarını yüzün bir parçası olarak değerlendirmek ve yüzün diğer yapıları ile uyumuna bakmak gerekir. Yapılacak girişim planlanırken gözkapağı ameliyatına kaş kaldırma, pitoz cerrahisi kapak sıkılaştırma ya da diğer estetik cerrahi uygulamalar da dahil edilebilir.

Blefaroplasti ameliyatı  okuloplastik cerrah tarafından yapıldığı zaman komplikasyon çok daha  az olur ve hem kozmetik hem de göz sağlığı açısından mükemmel sonuçlar alınabilir. Okuloplastik cerrahi gözü çevreleyen yapılar olan göz kapakları ve  gözyaşı yolları ile göz etrafındaki kemik odacığın içinde yer alan dokular olan orbita adı verilen yapıların cerrahi tedavisi ile ilgili göz bilimidir.
Ameliyat Süreci

Estetik Göz kapağı ameliyatları 30 dakika ila 1 saat arası sürer ve lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Üst göz kapağı kesisi üst gözkapağının doğal katlantı çizgisi içindedir. Bu bölge özel steril kalemle işaretlenip bu bölgedeki cilt ve kas dokusu çıkarılır. yeni konseptte istisna durumlar hariç yağ çıkarılmasına gerek yoktur. Bunun yerine yağların fıtıklaşmasını önlemek için septum güçlendirme yapılır.

Çoğunlukla göz iç kenarındaki yağ yastıkçığı fazla ise bir miktar çıkarmak yeterli iyi bir sonuç verecektir. Ama diğer kompartmanlardaki yağ yastıkçıklarını çıkarmaktan çoğu zaman kaçınılmalıdır. Çünkli kişilerin yaşlanma süreci boyunca bu bölgelerde çökme olur ve çok geç dönemde ‘kadavra göz’ dedilen göz kapaklarında ciddi yumuşak doku eksikliği görülebilir.Type your paragraph here.