Resimler Op Dr serkan DAĞDELEN'in şaşılık ameliyatı yaptığı hastalardır önce ve sonra 

Şaşılık bir çok nedenden kaynaklanmaktadır.Strabismus (şaşılık) kısmi olarak, göze giren ışınların kırılma hatalarından dolayı, bundan başka; hastalığa, yaralanmaya veya kalıtıma bağlı olarak oluşmaktadır.


Bir göz tam karşıya bakarken, diğer göz içe doğru (esotropia), dışa doğru (exotropia), yukarı doğru (hypertropia) veya aşağı doğru (hypotropia) bakması durumu şaşılıktır.


Bu hatalı hizalanma durumu her zaman görülmekte veya arada gelip gitmektedir. Yanlış hizalanan göz bazı zamanlar düzelmekte ve düzgün olan göz yön değiştirmektedir.


Strabismus (şaşılık) yeni doğan bebeklerde görülebilir, fakat bebekliğin ileri veya çocukluğun erken devrelerinde görülme olasılığı daha yüksektir. Strabismus (şaşılık) tedavisi ertelenirse, amblyopia (tembel göz) gelişir ve kullanılmayan gözde görme kaybına yol açar.


İşaret ve semptomlar

Düz olmayan bir göz; parlak güneş ışığında bir gözün kısılması; başın belirli bir yöne doğru eğilmesi; nesnelere çarpmak gibi hatalı derinlik algılaması belirtileri; strabismus (şaşılık) bulunan erişkinlerde çift görme.


Tedavi

Sağlam olan gözün kapatılması, gözlük kullanımı, bazı durumlarda egzersiz.

Botulinum Toxin (Botox)

Strabismus (şaşılık) ameliyatı

Sasılık

nicosia kyrenia eye clinic